Wedstrijdreglement

Deelnemers zijn gehouden aan het reglement van de bond, hoofdstuk 8 “Deelname Run”.  Hierin staan onder andere de volgende punten*:

 • Wedstrijdreglement:  Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de regels uit het  wedstrijdreglement.
 • Aansprakelijkheid: De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.
 • Aanwijzingen van juryleden: Aanwijzingen van juryleden moeten ten allen tijde worden opgevolgd. Niemand anders dan een jurylid bepaalt of een hindernis goed is genomen.
 • Wedstrijdshirt : De deelnemers moeten het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar dragen zonder wijzigingen aan te brengen.
 • Armband: Elke deelnemer is verplicht om met een armband te starten. Bij het overslaan van een hindernis, moet de deelnemer verplicht de armband bij een jurylid inleveren. Er volgt dan een straftijd van 2 uur.
 • Verkeersregels: Het blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.
 • Starttijd: Het startnummer is bepalend voor de starttijd zoals gepubliceerd. Hiervan kan niet worden afgeweken. Een deelnemer die te laat verschijnt, heeft toestemming nodig van de organisatie om alsnog te mogen starten.
 • Hulp bij hindernissen: Het parcours dient volledig afgelegd te worden zonder hulp van derden. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Bij de ouder-kind run zijn deelnemers vrij om elkaar te helpen.
 • Afwijken van parcours: Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.
 • Voorrang deelnemers:  Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere deelnemers van de nakomende groepen voorrang verlenen.  Wanneer een hindernis toch een keer volledig bezet is, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.
 • Hinder van andere deelnemers: Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • Houthakken koppels/teams: Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken.
 • Melding van ongevallen: Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.
 • Schoeisel: Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie.
 • Einde wedstrijd: Om 16.00 uur wordt de eindhindernis gesloten. Deelnemers die dan nog bezig zijn moeten zich via de kortste weg naar het finishterrein begeven.  Hindernis 19 sluit om 15:00 uur.

* met dank aan het wedstrijdreglement van  Survivalrun Boerakker