DEELNEMERS

Een survivalrun is een hardloopwedstrijd in de natuur met natuurlijke en niet-natuurlijke hindernissen. Iedere deelnemer start met een polsbandje en moet proberen zo snel mogelijk alle hindernissen te overwinnen om aan de finish te komen. Haal je een hindernis niet, dan moet je je polsbandje inleveren. Meer informatie vind je op de website van de bond.

CATEGORIËN

Je kan aan onze survivalrun als individu deelnemen of als koppel. Deelnemers in koppels mogen elkaar vanuit de hindernis helpen, niet elkaar tillen!

Ook maken we onderscheid in leeftijd. Pas vanaf 15 jaar oud kun je deelnemen aan de normale afstanden. Daaronder doe je mee aan de jeugdcategorie van 8 tot 14 jaar, aan de ouder-kindrun vanaf 8 jaar, of de minirun vanaf 6 jaar.

De startlijsten voor de verschillende categorieën worden in de twee weken voor de run bekend gemaakt.

WAT IS DE UITDAGING?

De afstanden zijn niet te vergelijken met de afstanden van een hardloopevenement. Door de hindernissen is het veel zwaarder. Ook is een survivalrun zwaarder dan een obstaclerun doordat er meer hindernissen zijn en je bepaalde technieken (schippersslag, apenhang, catcrawl, swingover) moet beheersen om ze te kunnen overwinnen.

Twijfel je of de run iets voor je is of wil je graag wat technieken leren, kom dan een keer meetrainen op woensdag- of donderdagavond. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@hommesoutdoor.nl

Tijden prijsuitreiking 2023:

 • 12:00 – KSR
 • 12.00 – BSR
 • 13:00 – Recreant 8,5 km
 • 13:00 – Recreant koppel
 • 14:00 – Jeugd 5km

LOCATIE

De run vindt plaats op de Zernike Campus te Groningen. Wij gebruiken de voorzieningen van het studenten-sportcentrum ACLO.  Er zijn ook veel andere gebruikers. Na de wedstrijd moeten deelnemers gebruikmaken van de achterdeur aan de noordzijde.
Let op: Start/Finish bevindt zich aan de noordzijde van de ACLO.
Let op: Er zijn wegwerkzaamheden in Groningen. Plan je route: https://www.groningenbereikbaar.nl/watisdicht

START- EN FINISHTERREIN

Het start- en finishterrein bevindt zich aan de noordzijde van het studenten-sportcentrum ACLO, Blauwborgje 16.

AANMELDEN, KLEEDKAMERS EN GARDEROBE

Deelnemers moeten zich aanmelden op het start- en finishterrein. Bij het aanmelden worden de wedstrijdshirts en bandjes uitgegeven. Wij verwachten deelnemers een uur voor hun starttijd.

BEREIKBAARHEID

Parkeren kan op P2 t/m P5 aan Landleven op het Zernike Campus. Ook is de ACLO (Blauwborgje 16, Groningen) goed bereikbaar per openbaar vervoer.

NA AFLOOP

De  kleedkamers en de garderobe bevinden zich aan de achterkant (noordzijde) van de ACLO.  In verband met andere sporters moeten deelnemers na de run de achterdeur van de ACLO gebruiken: niet de hoofdingang!

Sportsbar Groningen biedt sportliefhebbers een omgeving waarin je je op je gemak voelt. Dit kan zijn voor een kop koffie, een borrel met of zonder hapje, een snelle maaltijd of een uitgebreider menu. Uiteraard eerst wel even douchen.

Hoofdingang ACLO

FINISH EN UITSLAG

Let op: na je finish is de hoofdingang van de ACLO verboden toegang. Om naar de douches en kleedkamers te komen, gebruik je de achteringang, ook aangegeven op de kaart. Dit is in verband met schoonmaak en de andere gebruikers van het gebouw.
De actuele uitslag wordt tijdens de run getoond op een scherm op het start- finishterrein. Dit is de voorlopige uitslag zonder tijdscorrecties.

PRIJSUITREIKING

Dit jaar is er een prijsuitreiking. Informatie hierover volgt in de twee weken voor de run.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Deelnemers zijn gehouden aan het reglement van de bond, hoofdstuk 8 “Deelname Run”.  Hierin staan onder andere de volgende punten*:

 • Wedstrijdreglement:  Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de regels uit het  wedstrijdreglement.
 • Aansprakelijkheid: De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.
 • Aanwijzingen van juryleden:Aanwijzingen van juryleden moeten ten allen tijde worden opgevolgd. Niemand anders dan een jurylid bepaalt of een hindernis goed is genomen.
 • Wedstrijdshirt :De deelnemers moeten het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar dragen zonder wijzigingen aan te brengen.
 • Armband:Elke deelnemer is verplicht om met een armband te starten. Bij het overslaan van een hindernis, moet de deelnemer verplicht de armband bij een jurylid inleveren. Er volgt dan een straftijd van 2 uur.
 • Verkeersregels:Het blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.
 • Starttijd:Het startnummer is bepalend voor de starttijd zoals gepubliceerd. Hiervan kan niet worden afgeweken. Een deelnemer die te laat verschijnt, heeft toestemming nodig van de organisatie om alsnog te mogen starten.
 • Hulp bij hindernissen:Het parcours dient volledig afgelegd te worden zonder hulp van derden. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Bij de ouder-kind run zijn deelnemers vrij om elkaar te helpen.
 • Afwijken van parcours:Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.
 • Voorrang deelnemers:Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere deelnemers van de nakomende groepen voorrang verlenen.  Wanneer een hindernis toch een keer volledig bezet is, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.
 • Hinder van andere deelnemers: Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • Houthakken koppels/teams:Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken.
 • Melding van ongevallen: Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.
 • Schoeisel: Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie.
 • Einde wedstrijd:Om 16.00 uur wordt de eindhindernis gesloten. Deelnemers die dan nog bezig zijn moeten zich via de kortste weg naar het finishterrein begeven.  Hindernis 19 sluit om 15:00 uur.

* met dank aan het wedstrijdreglement van  Survivalrun Boerakker