Home

De survivalrun Groningen op 6 november 2016  was een groot succes. We willen graag alle vrijwilligers en deelnemers hartelijk bedanken!

Het is leuk om alle media, video’s en foto’s met elkaar te delen. Mail ons op info@survivalrungroningen.nl  en wij zullen je materiaal op onze website plaatsen. Als je materiaal nog niet online staat, stuur het ons dan op met WeTransfer.

De voorlopige uitslag is te vinden onder het kopje finish en uitslag.